ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Arhiva
401
page-template-default,page,page-id-401,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Arhiva

 • Program prema kome se vrši čišćenje javnih površina na teritoriji Grada Subotica za ovu godinu. Program održavanja čišćenja na javnim površinama na teritoriji Grada Subotice za 2014 i izmena...

 • Javni poziv II-09/1-404-1-45/2016 Konkursna dokumentacija II-09/1-404-1-45/2016 Obaveštenje o produženju roka II-09/1-404-1-45/2016 Odgovor na pitanja II-09/1-404-1-45/2016 Izmena konkursne dokumentacije 2. Odgovor na pitanje 3. Odgovori na pitanja – neblagovremeno postavljeno pitanje Odluka o dodeli ugovora Objavljeno: 04.10.2016 Datum otvaranja: 15.11.2016 JNVV II-09/1-404-1-45/2016 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNO......

 • Od ponedeljka 23. 11. 2015. godine počinje I. faza radova na rekonstrukciji javnih površina – trotoara (asfaltne površine). Ova faza radova obuhvata površine oko Gradse kuće. Izvođač radova je TERAX niskogradnja Subotica. Vrednost radova je 7.179.625,00 dinara bez PDV i obuhvata radove na površini od......

 • ...

 • OBAVEŠTENJE  ZA  GRAĐANE Obaveštavaju se građani o privremenom zatvaranju za saobraćaj ulice Zrinskog i Frankopana u Subotici zbog izvođenja radova. Zatvaranje ulice Zrinskog i Frankopana u Subotici , planirano je za period od 06,00 do 18,00 časova dana 12.05 2015.godine. Ova ulica biće zatvorena u......

 • Radovi na Rekonstrukciji i izgradnji Javne rasvete – postavljanje Informativnih displeja na autobuskim stajalištima – po Ugovoru od 16.07 2013. godine između Direkcije za izgradnju grada Subotice i „ Luks elektro „ doo iz Uba i „ Enel „ doo iz Valjeva u vrednosti od......

 • Radovi na obnovi fasade Muzičke škole, jedne od najstarijih i najvrednijih građevinskih objekata u centru grada, teku prema usaglašenoj dinamici između Direkcije i izvođača radova preduzeća „Sombor-elektro”, koje je izabrano putem javne nabavke. Ukupna vrednost radova je 17,9 miliona dinara, a planirano je da budu......

 • U mesnoj zajednici Tavankut izvode se radovi na Domu kulture. Radi se na sanaciji krovne kostrukcije – zamena ( delimična, po potrebi ) drvene krovne konstrukcije, potpuna zamena drvenih letava, zamena krovnog pokrivača novim crepom kao i novo opšivanje drvenih delova strehe krova. Ugovor od......

 • Prema rečima Blau Petera, v.d. direktora Direkcije, u toku je završna faza javne nabavke za izradu Glavnog projekta za osvetljenje Gradskog stadiona. Prethodno je pribavljen Geomehanički elaborat. Ako sve bude išlo prema planiranoj dinamici, u toku septembra će započeti radovi  na stadionu. Reflektore će pokloniti Fudbalski savez......

 • Izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija saobraćajnica u 2014. godini U skladu sa izvršenjem programa za 2014. godinu, Direkcija za izgradnju grada Subotice sprovela je javnu nabavku za izbor izvođača radova na izvođenju radova iz oblasti niskogradnje na izgradnji, rekonstrukciji i revitalizaciji saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom......

 • Program po kom se vrši održavanje javnih zelenih površina na teritoriji Grada Subotica za 2014 godinu. Program održavanja javnih zelenih površina na teritorji Grada Subotice 2014...

 • JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ formirano je sa ciljem unapređenja i razvoja grada, kako bi Subotica kao grad sa dobrom komunalnom infrastrukturom i razvijenom saobraćajnom mrežom brže gradila novu, a lakše održavala postojeću infrastrukturu. Preduzeće je osnovano u julu 2005. godine, a zaduženo je......

 • Kompanija VOJPUT a.d. Subotica će vršiti izvođenje radova na popravci državnog puta M-24 (D.P. IIB reda, broj 300), na deonici od Bajnatske ulice u Subotici do Petlje “ISTOK”. Radovi će se, prema planiranoj dinamici, izvoditi u period od 26. maja do 28. juna 2014. godine.......

 • Objavljen je konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rešenje uređenja banjsko-hotelskog kompleksa uz istočnu obalu jezera Palić Park Palić d.o.o. u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije – Regionalni centar Subotica, objavljuje poziv za učešće na Konkursu za idejno urbanističko – arhitektonsko rešenje uređenja banjsko-hotelskog kompleksa......

 • U JP Direkcija za izgradnju grada Subotice od strane v.d. direktora Snežane Pejčić, master inž.građ., 09 08 2013.godine, dat je pregled aktivnosti,  kao i neposredno završenih tj. poslova u toku koje vodi JP Direkcija za  izgradnju grada Subotice. Više…http://www.super-info.rs/gradsketeme.html...

 • U toku su pripreme za izvođenje radova po Ugovoru od 05.06 2013.godine između Direkcije za izgradnju grada Subotice i „ Petrol – Mont „ doo iz Novog Sada za sanaciju nastrešnica na autobuskim stajalištima po prioritetu u Subotici u vrednosti od 3.084.000,00 dinara. Radovi će......

 • Javna nabavka velike vrednosti JN 218-11/13 – Nabavka radova, izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom sa procenjenom vrednošću od 130.000.000,00 dinara ( stotridesetmilionadinara )je u prvom delu okončana 17.07 2013. godine u 12,oo časova otvaranjem pristiglih ponuda. Pristigle su ponude dva......

 • U toku su radovi na revitalizaciji zelenih površina između pešačko-biciklističke staze i saobraćajnice u ulici Đure Đaković u Subotici između ulica Zmaj Jovina i Trg Rajhl Ferenca. Radovi se izvode po Ugovoru za Revitalizaciju i sanaciju kolovoza i biciklističkih staza ( partija 1 ) od......

 • Na osnovu Odluke o uređenju fasada u istorijskom jezgru grada Subotice upućen je Javni poziv za učešće na Konkursu za uređenje fasada stambenih, poslovnih i stambeno- poslovnih objekata u istorijskom jezgru grada Subotice za 2013.godinu. Konkurs je okončan, zaključno sa 24.o6 2013.godine do kada je......

 • Na osnovu Odluke o uređenju fasada u istorijskom jezgru grada Subotice upućen je Javni poziv za učešće na Konkursu za uređenje fasada stambenih, poslovnih i stambeno- poslovnih objekata u istorijskom jezgru grada Subotice za 2013.godinu. Konkurs je okončan, zaključno sa 24.o6 2013.godine do kada je......

 • Radovi na Sanaciji nastrešnica na autobuskim stajalištima po Ugovoru od 05.06 2013.godine između Direkcije za izgradnju grada Subotice i „ Petrol-Mont „ doo iz Novog Sada u vrednosti od 3.084.ooo,oo ( trimilionaosamdesetčetirihiljadedinara ) počinju dana 29.07 2013.godine na prvim lokacijama autobuskog stajališta kod nove Opštine......

 • Rekonstrukciju nadvožnjaka u Subotici, Maksima Gorkog – Segedinski put, izvršiće Željeznica Srbije, Rasveta d.o.o. i SZR Lehner iz Subotice. Radovi se izvode na rekonstrukciji ograde nadvožnjaka, rekonstrukciji rasvete i čišćenju kamenih i drugih delova nadvožnjaka od grafita i prljavština. Radovi počinju 20.03 2013.godine ( sreda......

 • Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada subotice“, Trg Republike 16, Subotica objavljuje O G L A S za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje korisnog otpada 1. Naziv prodavca: Grad Subotica, Trg slobode 1, 24000 Subotica, PIB: 100444843. Postupak prikupljanja pismenih ponuda u ime i za......

 • Zbog radova na rušenju armirano-betonskog skeleta pored Otvorenog univerziteta u Subotici koji će se odvijati u periodu od 11.02 2013. do 11.o3 2013. godine, saobraćaj kroz ulice Vase Stajića i Đure Đakovića će biti otežan zbog prolaska kamiona uključenih u realizaciju ovih radova. U toku......

 • U okviru projekta Saobraćajno obezbeđenje škola, u neposrednoj blizini škola postavljena je zaštitna ograda za usmeravanje učenika i drugih pešaka ka obeleženim pešačkim prelazima. Obeležavanje pešačkih prelaza, horizontalnim saobraćajnim znakovima „STOP“, „OGRANIČENJE BRZINE“ i „DECA NA PUTU“, kao i postavljanje vertikalnih saobraćajnih znakova „ZONA ŠKOLA“......

 • Ugovor o rušenju armirano-betonskog skeleta potpisan je 06.02 2013.godine u Subotici između vd direktora Snežane Pejčić ispred Direkcije za izgradnju Grada Subotice i Vese Romića vlasnika i direktora ELITE-Cop doo iz Zemuna, izvođača radova.. više na http://www.super-info.rs/gradsketeme.html Izvršilac za odnose s javnošću Vujić S....

 • U JP Direkciji za izgradnju Grada vrše se pripreme za realizaciju planova u 2013. godini. Pogledajte izveštaj Snežane Pejčić, v.d. direktora Direkcije i Kovač Striko Josipa, savetnika u Direkciji. http://www.super-info.rs/gradsketeme.html...

 • Na osnovu odredbi Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Grada Subotice kao i člana 27. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije, Upravni odbor JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice, na 4. Sednici dana 15.o1 2013. godine doneo je Plan nabavki JP Direkcija za......

 • Budžet Grada Subotice za 2013. godinu usvojen je 27. decembra 2012. godine na zasedanju Skupštine grada u Velikoj većnici Gradske kuće. Gradski budžet planiran je na 5, 663 milijardi dinara, a biće popunjen redovnim prilivima izvornih i ustupljenih prihoda, transfera, te iz donacija i primanja.......

 • JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA SUBOTICA                                                                   I          ......

 • Žiri za stručnu ocenu radova pristiglih na Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje uređenja „Manifestacionog trga iznad planirane podzemne javne garaže na Trgu cara Jovana Nenada u Subotici“ objavio je rezultate konkursa:   I nagrada u iznosu od 150.000 din dodeljena je autoru rada pod šifrom......

 • S obzirom na decembarsko-januarske praznike, žiri je odlučio da produži rok prijave učesnika na konkursu do 16. januara 2012. godine. Ostali rokovi iz Programa konkursa ostaju nepromenjeni!...

 • Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja dr Oliver Dulić, predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić i predsednik Skupštine Grada Slavko Parać, 7. 12. 2011. u naselju Prozivka, simboličnim pritiskom na dugme tajmera koji odbrojava 180 radnih dana do završetka radova, otvorili su gradilište......

 • U toku su radovi na sanaciji zidova podvožnjaka na ulazu u subotičku železničku stanicu, zbog čega su za saobraćaj zatvorene obe biciklističke staze. Rekonstrukciju izvodi preduzeće “Ekspres servis“, a sa 3,5 miliona dinara finansira Direkcija za izgradnju grada Subotice. U prvoj fazi se sređuju zidovi......

 • U petak, 12. avgusta 2011. na Velikom Radanovcu otvorena je novoasfaltirana Rumenačka ulica. Dužina asfalta je 750m, širina 4m. Radove je u celosti finansirao Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Investitor ovog posla je Grad Subotica putem Direkcije za izgradnju grada koja je i vršila......

 • Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić,  v. d. direktora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nebojš Malenković i direktor Direkcije za izgradnju grada Subotice, Josip Kovač Striko, obišli su  radove na izgradnji saobraćajnice koja povezuje ulice  Partizanskih baza i 51. divizije. Investicija je veoma bitna za grad, jer pored rasterećenja......

 • Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotica“ obaveštava javnost o radovima na održavanju i sanaciji puteva u Subotici. U toku su radovi na sanaciji sledećih ulica: a) Nade Dimić u dužini 200 metara. Struktura radova: grebanje asfalta, nivelisanje slivnika, novi asfaltni sloj. b) Blaška Rajića......

 • Direkcija za izgradnju Grada Subotice koordiniše radove na asfaltiranju ulica 51.divizije, Pokreta nesvrstanih i Erdutske. Ukupna vrednost ovih radova je 280 miliona dinara. Ugao ulica Partizanskih baza i 51. Divizije je deonica duga 1250 metara zajedno sa krakom od 50 m prema Kireškoj ulici. Širina......

 • Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini (u daljem tekstu: zemljište) koje nije privedeno nameni i koje se po ovom Oglasu otuđuje pravnim i fizičkim licima, po tržišnim uslovima, planskim aktima namenjeno je za izgradnju porodičnih stambenih zgrada (individualnih, dvojnih i nizova zgrada), stambeno-poslovnih i poslovnih......

 • Javno preduzeće Direkcija za izgradnju Grada Subotica je u dve faze okončalo radove na Izgradnji javnog osvjetljenja u ulici Magnetna polja (od ulice Đorđa Natoševića do Segedinskog puta) u Subotici.             U drugoj fazi radova, koja je okončana ovih dana, na potezu od upravne zgrade Kompanije „Sever-ATB“ do Segedinskog puta, postavljena su 23 nova kandelabera visine 7 metara.......

 • Početkom meseca počeli su pripremni radovi za takozvano odzimljavanje gradskih fontana i česmi. Do 15. aprila će biti puštene u rad plava fontana i Gabrić ćuprija na Prozivci a do tada će raditi i svih sedam javnih česmi u užem centru grada. Zelena fontana će......

 • Završeni su radovi na postavljanju rasvete na sportskim terenima u Mesnoj zajednici Prozivka. Zahvaljujući još jednom projektu Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Grada Subotica osvetljena su dva košarkaška, dva odbojkaška i jedan teren za mali fudbal. Na košarkaške terene su postavljena dva gvozdena stuba visine......

 • Za dotrajalu Zelenu fontanu u Subotici, nakon 25 godina od puštnja u rad, neophodno je pronaći rešenje. Naime, oštećenja na fontani su toliko ozbiljna da je ona neprihvatljiva za održavanje, opasna po građane, ali i za budžet grada. Direktor direkcije za izgradnju grada, Josip Kovač......

 • Nakon rekonstrukcije podloge dečjeg igrališta u centru grada, kada je oštećeni sloj tartana zamenjen novim debljine 3cm, tokom novembra meseca prošle godine, Direkcija za izgradnju grada Subotice nastavila je sa uređivanjem centra grada. Uspešno su okončani radovi na I fazi obnove i izgradnje trga kod......

 • Direktor Direkcije za izgradnju grada Subotice, dipl. ing. Josip Kovač Striko, govori o planovima i očekivanim projektima Direkcije u 2011. godini. Godina koja je za nama, prema rečima direktora Direkcije za izgradnju Grada Subotice, Josipa Kovač Strika, bila je godina održavanja sistema. -Zbog izuzetno ograničenih......

 • Popularno dečje igralište u centru Subotice dobiće novu tartan podlogu. U toku su radovi na zameni podloge (betonska umesto dosadašnjeg tucanika), na koju se ponovo postavlja liveni tartan koji sprečava povrede dece usled eventualnih padaova. Za radove je zadužena Direkcija za izgradnju grada Subotice....

 • Direkcija za izgradnju grada Subotice raspisala je javni poziv za udruživanje sredstava za uređenje fasada u istorijskom jezgru Subotice. Shodno Odluci o uređenju fasada u istorijskom jezgru grada Subotice, usvojenoj na 19. sednici Skupštine grada Subotice održanoj dana 28.09.2010. godine (“Službeni list Grada Subotice” br.31/2010)......

 • Danas je svečano ponovo otvorena čuvena subotička Gabrić ćuprija, most koji tradicionalno spaja subotičke mladence. Običaj subotičkih Bunjevaca da mladoženja prenese mladu preko Gabrić ćuprije, mosta koji je nekad postojao na mestu današnjeg parka u naselju Prozivka, ponovo je oživeo zahvaljujući donaciji preduzeća „Europetrol“ i......

 • Metro Cash&Carry distributivni centar svečano je otvoren u Subotici. Direkcija za izgradnju Grada Subotice aktivno je učestvovala u ovom velikom i zahtevnom projektu, realizujući u roku kompletne radove na izgradnji servisne saobraćajnice, paralelnog puta u širini placa na kome se nalazi Metro, i priključnog puta......

 • Poslednje nedelje septembra započeti su radovi na nastavku izgradnje kanalizacije na Paliću, na južnom delu banjskog kompleksa, u turističkoj zoni. Radove su zvanično otvorili predstavnici preduzeća „Park Palić“, koji su odgovorni za celokupan posao, dok je nadzor poveren Direkciji za izgradnju grada Subotice, koja je......

 • Radovi na Platou dr Zorana Đinđića definitivno su okončani. Uklonjene su zaštitne ograde, Plato je zasijao u svom punom sjaju i primio prve Subotičane. Pre zvaničnog presecanja vrpce, koje nas očekuje uskoro, Plato dr Zorana Đinđića je već postao novi ukras našeg grada.  ...

 • Povodom 100 godina od prvog javnog leta Ivana Sarića, 16. oktobra 1910. godine, Grad je odlučio da uredi spomenik ovom našem znamenitom sugrađaninu. Na spomenik su postavljena nova slova i brojke, u sklopu imena i godina rođenja i smrti Ivana Sarića, a dodati su i......

 • Završetak izgradnje kompleksa zatvorenih bazena u sportsko-rekreativnom centru „Dudova šuma“ prvi je projekat u okviru plana pomoći razvoju građevinske industrije, rečeno je danas prilikom potpisivanja ugovora o nastavku i okončanju radova. Ugovor su potpisali ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković, pomoćnica generalnog direktora republičkog Fonda......

 • Direkcija za izgradnju Grada Subotice već godinama ne može da stane na put nasilnicima koji uništavaju gradsku rasvetu. U poslednje vreme sve je više onih koji kradu rešetke sa slivnika, poklopce sa šahtova, uništavaju i čupaju saobraćajne znake. Za postavljanje novih poklopaca ove godine moralo......

 • 5Za nepune dve nedelje završeni su radovi na petlji kod Majšanskog mosta, koja je oduvek bila vrlo problematična raskrsnica. Sada je ova petlja mnogo funkcionalnija i bezbednija za sve učesnike u saobraćaju. Gradonačelnik Subotice, Saša Vučinić, pohvalio je Direkciju za izgradnju grada zbog brzo i......

 • Radovi na izgradnji fontane na Paltou dr Zorana Đinđića ušli su u završnu fazu. Ova faza podrazumeva radove na samoj fontani, kao i početak popločavanja prostora oko fontane. Planirano je završavanje tzv. eko-panoa koji će sa prednje strane krasiti „vodeni zid“ sa koga će se......

 • Još jedna fasada je obnovljena Subotici. Odlukom Gradske Uprave iz avgusta 2009 godine J.P. Direkcija za izgradnju Grada Subotice je raspisala javnu nabavku za radove na revitalizaciji ulične fasade stambeno poslovne zgrade „Lifka“ na Trgu žrtava fašizma 5. Radovi su izvedeni na osnovu izdatih uslova......

 • Od 12. do 16. januara 2010. intezivirali su se radovi na saniranju udarnih rupa na kolovozu. Stručna služba JP Direkcije za izgradnju grada tokom novembra meseca 2009. izdala je nalog za popravku udarnih rupa na teritoriji grada i prigrada, ali je deo poslova morao biti......

 • Završavaju se radovi na II fazi realizacije projekta izgradnje vodovodne mreže i vodozahvata u Bikovu, što podrazumeva ispiranje cevovoda i vraćanje objekata u prvobitno stanje (nasipanje bankine duž trase cevovoda). Odlukom o dodeli sredstava Upravnog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodina, broj 05-3/07-8/1-2 od......

 • Ukrašavanjem Grada Subotice povodom nastupajućih praznika biće obuhvaćene sledeće ulice: Aleja maršala Tita, Dimitrija Tucovića, Štrosmajerova, Matka Vukovića, Matije Gupca, Rudić ulica, Sečenji Ištvana i Korzo. Od gradskih trgova u novogodišnjem ruhu zasijaće: Trg Republike, Trg slobode, Trg žrtava fašizma, Trg Jakaba i Komora kao......

 • U sklopu opsežnih poslova iz oblasti građevinarstva koje se odvijaju u okviru Direkcije za izgradnju grada Subotice, prepoznata je i potreba održavanja stambenog i poslovnog fonda na nivou grada koja se obavlja u okviru Službe staranja o stambenom i poslovnom fondu. Definicije radova održavanja, obnove......

 • Neizgrađeno građevinsko zemljište daje se u zakup pravnim i fizičkim licima. Planskim aktima namenjeno je za izgradnju porodičnih stambenih zgrada (individualnih, dvojnih i nizova zgrada), stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada, garaža i za druge namene kao i za poljoprivredne svrhe. Zemljište se daje u zakup najduže......

 • Dana 03.09.2008. godine sa početkom u 10 sati, u svečanoj sali gradske kuće, Komisija za građevinsko zemljište je sprovela licitaciju po Konkursu o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta. Na licitaciju je pristiglo ukupno 7 (sedam) ponuda za 4 lokacije od strane 5 (pet)......

 • Tender za krpljenje udarnih rupa je dobio „Vojput“ poznata firma iz Subotice. Radovi su utoku....

 • Završena je javna nabavka za projektovanje četri ulice. Izradu projekta će vršiti firma “ SMIM -d.o.o“ za sledeće ulice: Kizur Ištvan………….M.Z. Kelebija Jožef Atila…………….M.Z. Palić Rade Končar………….M.Z. Donji Tavankut Kajsija…………………..M.Z. Peščara Javna nabavka za izvođenje radova je u toku. U toku je tender za projektovanje......

 • U toku su radovi na igradnji kružnog toka na raskrsnici ulice Braća Radića i Trga Paje Kujundžića. Investitor je JP „Direkcija za izgradnju Opštine Subotica“ . Projekat je uradila projektantska kuća „Suprojekt“ a radove izvodi poznata subotička kuća „KOMGRAD A.D.“...

 • Rešenjem gradonačelnika br. I-00-401-337/2008 od 15.08.2008. god. je izvršeno raspoređivanje sredstava na ime sufinansiranja programa Mesnih Zajednica Opštine Subotica u 2008. godini za izgradnju, rekonstrukciju i popravku trotoara po MZ u iznosu od 30.000.000,00 dinara. JP “Direkcija za izgradnju Opštine Subotica“ je prikupila planove mesnih......

 • Po raspisanom javnom oglasu u skladu sa odlukom, u periodu do 25.08.2008. godine zainteresovana pravna i fizička lica su podnela pismene prijave za učešće na konkursu. Do 26.08.2008.god. Je pristiglo 7 prijava, dok se do 27.08.2008. god. Očekuju prijave koje su eventualno poslate poštom. Komisija......

 • Služba kom.higijene i zelenila i kom.urbane opreme se bavi poslovima održavanja javnih komunalija i održavanja i izgradnje javnih komunalnih objekata, koji su predviđeni redovnim godišnjim programom J.P.Direkcije za izgradnju Opštine i usklađeni sa budžetskim sredstvima predviđenim za predmetnu godinu i to na teritoriji Opštine, koja......

 • U mesnoj zajednici Šupljak za dan sela završena je izgradnja puta. Stari Kanjiški put je dobio završnog sloja asfalt betona od nadvožnjaka do mesne zajednice. Urađeno je i krpljenje kolovoza Kanjiškog puta od mesne zajednice do kralja sela....

 • U sklopu opsežnih poslova iz oblasti građevinarstva koje se odvijaju u okviru Direkcije za izgradnju opštine Subotica, prepoznata je i potreba održavanja stambenog i poslovnog fonda na nivou grada koja se obavlja u okviru Službe staranja o stambenom i poslovnom fondu. Definicije radova održavanja, obnove......

 • Završena je revitalizacija trotoara na levoj strani Aleje Maršala Tita. Izvođač je bio „Somborputevi“, a projekat za revitalizaciju je izradio Suprojekt d.o.o....

 • Još jedno saobraćajno rešenje koje je investicija koja će subotičanima značiti povećanje sigurnusti i bezbednosti u saobraćaju. 27. juna svečano se pušta u režim saobraćaja novoizgraženi kružni tok na raskrsnici ulice Petefi Šandora i Trga Žrtava Fašizma, koji među subotičanima ima simpatičan naziv „Hungaroring“. Investitor......

 • Sinoć je održana svečanost povodom završetka radova na obnovi kapele Svetoga Roka, koji su sprovedeni u akciji pod sloganom «Svetla godina». U svečanoj atmosferi, uz zvuke ozbiljne glazbe, prisutni su mogli da uživaju u sjaju obnovljene kapele. Prema rečima direktora Direkcije za izgradnju opštine Subotica......

 • Direkcija za izgradnju opštine Subotica je 10. maja pustila u rad semafor kod megamarketa „Rodić“...

 • U četvrtak, 8. maja, održano je svečano otvaranje šetališta u Mesnoj zajednici Prozivka. Asfaltirane su staze koje su građani godinama stvarali, a uskoro počinje i ozelenjavanje. Novi park je otvorio Dragan Trklja, direktor Direkcije za izgradnju Opštine Subotica, a otvaranju su prisustvovali predstavnici Mesne zajednice......

 • U petak, 25. aprila, počeli su radovi na revitalizaciji asfalta u ulici Partiznaskoj u mesnoj zajednici Bačko Dušanovo. Ovi radovi su i početak programa revitalizacije ulica u više mesnih zajednica koji finansira Fond za kapitalna ulaganja iz Novog Sada preko Direkcije za izgradnju Opštine Subotica.......

 • U sklopu projekta poboljšanja gradske putne infrastrukture u toku su završni radovi na asfaltiranju ulice Matka Vukovića....

 • U sklopu projekta poboljšanja gradske putne infrastrukture u toku su završni radovi na asfaltiranju Rudić ulice. Predviđeni nastavak radova obuhvatiće i ulicu Matka Vukovića....

 • U toku su radovi na izgradnji kružnog toka na početku Radijalca. Direkcija za izgradnju Opštine Subotica još jednom upućuje molbu građanima da imaju strpljenja zbog otežanog saobraćaja u ovom delu grada. Završetak radova se planira neposredno nakon prvomajskih praznika....

 • Na press konferenciji koja je u sredu, 26. marta, održana u Direkciji za izgradnju Opštine Subotica, Nebojša Janjić, pomoćnik direktora za investicije, upozano je predstavnike sredstava javnog informisanja o odluci davanja u zakup gradskog građevinskog zemljišta. „Predlog oglasa o davanju građevniskog zemljišta u zakup predat......

 • Rekonstrukcija ulice Dimitrija Tucovića, koja je započeta novembra prošle godine, ovih dana će biti kompletno završena. Radovima je obuhvaćena kompletna zamena trotoara, ivičnjaka i kolovoza, a u odnosu na plan preostalo je još jedino postavljanje stubova koji treba da spreče parkiranje vozila na trotoaru. „Ulica......

 • U toku su radovi na uređenju šetališta u Mesnoj zajednici Prozivka, gde je postavljeno oko dve trećine javne rasvete. Ovih dana će se asfaltirati staze koje su građani godinama stvarali, a neposredno potom počeće i ozelenjavanje šetališta. Izgradnja takozvane Gabrić ćuprije, koja je takođe planirana......

 • Spuštanje niskonaposnkih kablova na Somborskom putu i u ulicama Vase Stajića, Engelsovoj, Partizanskoj i Pančevačkoj je posao koji u Direkciji za izgradnju Opštine Subotica najavljuju za početak građevinske sezone. U toku narednih nekoliko meseci Direkcija za izgradnju Opštine Subotica planira i rekonstrukciju javne rasvete sa......

 • Direkcija za izgradnju Opštine Subotica je potpisala ugovor sa Fondom za kapitalna ulaganja Vojvodine o finansiranju izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica na teritoriji Subotice vredan oko 47 miliona dinara. „Reč je o poslu koji je planiran i dogovoren prošle godine, te je ugovor sa Fondom za......

 • U toku je rekonstrukcija javne rasvete u Subotici.Kompletan projekat je vredan oko 2,9 miliona EUR a postavljanje novih rasvetnih tela će doneti velike uštede u potrošnji električne energije i budućem održavanju. Radovi su počeli sredinom decembra prošle godine. Do početka marta je, od planiranih 20.200,......

 • U toku 2008. godine Direkcija za izgradnju Opštine Subotica planira izgradnju još desetak novih dečijih igrališta. Veliko interesovanje za uređen prostor za decu pokazalo je niz mesnih zajednica, naročito u prigradskom delu Subotice, te će se igrališta graditi u mesnim zajednicama Bikovo, Ker, Mala Bosna,......

 • Radovi na obnovi fasade Muzičke škole, jedne od najstarijih i najvrednijih građevinskih objekata u centru grada, teku prema usaglašenoj dinamici između Direkcije i izvođača radova preduzeća „Sombor-elektro”, koje je izabrano putem javne nabavke. Ukupna vrednost radova je 17,9 miliona dinara, a planirano je da budu......

 • U toku je izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bajnatske ulice i ulice Braće Radića. Radovi obuhvataju izgradnju kružnog toka, asfaltiranje i postavljanje saobraćajnih znakova. Ovaj projekat je projektovala firma „Suprojekt“, a izvođač radova je „Sombor putevi“. Radovi su počeli 10. avgusta, a planirani završetak je......

 • Rekonstrukcija koja obuhvata asfaltiranje i proširenje starog Kanjiškog puta se radi u dve faze. Prva faza je završena i obuhvatala je dužinu puta od 1 km (od Omladinskog doma do natputnjaka), dok je druga faza planirana za početak 2008. godine zbog vremenskih uslova. Druga faza......

 • U toku je rekonstrukcija parka u naselju Prozivka koja se radi u dve faze. Prva faza obuhvata izgradnju trotoara od Bajnatske ulice do spomenika (cca. 300 metara), koji će biti 6 m širine. Druga faza uključuje postavljanje prateće opreme. Radovi na prvoj fazi su počeli......

 • U toku je rekonstrukcija ulice Dimitrija Tucovića. Radovi obuhvataju kompletnu rekonstrukciju trotoara, ivičnjaka i kolovoza. Ovaj projekat je projektovala firma „Suprojekt“, a izvođač radova je „Sombor putevi“. Radovi su počeli 9. novembra, a planirani završetak je 20. decembar u slučaju da vremenski uslovi to dopuste.......

 • Radovi na rekonstukciji kolovoza, trotoara i izgradnji biciklističke staze u ulici Braće Radića su počeli u julu 2007. godine. Prva faza je planirana da se završi do 10 decembra i ona obuhvata deo od ulice Maksima Gorkog do ulice Sonje Marinković. Druga faza, koja obuhvata......

 • Predsednik Opštine Subotica je dana 12.03. 2007. godine doneo odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta. Ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište koje nije privedeno nameni i koje se po ovom Oglasu daje u zakup pravnim i fizičkim licima, planskim aktima......

 • Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, v. d. direktora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nebojš Malenković i direktor Direkcije za izgradnju grada Subotice, Josip Kovač Striko, obišli su radove na izgradnji saobraćajnice koja povezuje ulice Partizanskih baza i 51. divizije. Investicija je veoma bitna za grad,......

 • Ležeći policajci od betona zamenjeni su tokom godine na sledećim lokacijama : Arsenija Čarnojevića, Starine Novaka, Bajski put, Kireškoj, Đure Đakovića – platforma, Prozivki, Radijalcu, Mihovila Miškina, Skerlićevoj, Boze Šarčevića, Teslinoj. Pokazalo se da su takve prepreke u tehničkom smislu prevaziđene i da je potrebno......

 • Završeno je postavljanje novih opeka u ulici B. Radića koje bi trebale biti adekvatna zamena za dosadašnju klinker opeku. Ovo je opitna deonica i prema mišljenju «Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture» , materijal – betonske opeke – koji je ponuđen od hrvatskog proizvođača iz......

 • Da sve može postati žrtvom dokaz je i nedavno sagrađeni kružni tok u ulici Matka Vukovća. Već po drugi put nesavesni i nepažljivi vozač nepoznatog vozila, proleteo je kroz cvetnu leju polomivši oivičenje. Za sobom je ostavio delove donjeg stroja automobila i ne malu štetu......

 • I ove godine gradski centar će biti lepo ukrašen. Radovi su startrovali 5. decembra u 7 časova u kelebijkoj lugarnici. Za tu namenu i ove godine Direkcija za izgradnju opštine postavila je četiri velika crna bora od po 10 metara na četiri lokacije u gradu.......

 • Danas su započeti radovi na dekorativnom ukrašavanju grada za nastupajuće verske praznike kao i doček nove 2007. godine. U toku je ukrašavanje centra, tačnije velikog korzoa i gradske kuće. Radovi će se proširiti na Radijalac i mali korzo. Radovi su u toku i na Paliću......

 • Izvođač radova JKP Čistoća i Zelenilo «Direkcija za izgradnju opštine Subotica» nastavila je radove na sanaciji šetališta Radijalac. Zbog dotrajalosti travnjaka i drveća koje je izgubilo svoju osnovnu funkciju krenulo se u rekonstrukciju zelenih površina.To je logičan nastavak radova od letos kada je popločavanje završeno,......

 • Planom Direkcije za izgradnju opštine predviđeno je da se rekonstruiše neadekvatna rasveta koja ne zadovoljava nove standarde i ne pruža potrebnu bezbednost učesnicima u saobraćaju. Radnici «Rasvete» pristupili su montiranju liveno gvozdenih kandelabera u Štrosmajerovoj ulici.Postavljeno je 23 stuba tipa «PALIĆ – II » .Od......

 • Rekonstrukcija lokalnih puteva,obnova kolovoznog zastora, izgradnja i rekonstrukcija ulica, obnova postojećih kolovoza i povezan na iste na teritoriji opštine Subotica JN/ R – 06 /2006 Direkcija za izgradnju opštine poštujući dogovor o prioritetima mesnih zajednica i na osnovu sopstvenih planova koje su proistekli iz Programa......

 • U toku letnjih meseci 2006 godine, istovremeno sa presvlačenjem puta M-22 asvaltom, urađena je i zamena rasvete u ulici Kizur Ištvana. Na stubovima visine 7m sa lirom dužine 1,5 m postavljena je svetiljka tipa OPALO1 – komada 32 .Montirane su natrijumove sijalice snage 100 w......

 • U saradnji sa subotičkom Elektrodistribucijom JP Direkcija za izgradnju opštine Subotica u okviru plana i programa za uređenje građevinskog zemljišta pristupila je sufinansiranju na izgradnji nove montažne betonske trafo stanice 477 .Objekat je izgrađen na uglu ulica Josipa Šokčića i Josipa Zelića u MZ Aleksandrovo.......

 • Bajmok – III -ća ,VII -ma , XII – ta i 3 autobuske niše Čantavir Kiš Ferenca 1320 metara Ljutovo Srednja 280 metara Novi žednik Gen.hadžića 250 metara Kočićeva 250 metara Tavankut Ivana Sarića 800 metara Višnjevac Miljanovićeva 250 metara Bikovo Đure Đakovića 750 Kosmajska......

 • Cilj rekonstrukcije je modernizacija osvetljenja parkinga i pešačkih staza. Dosadašnje osvetljenje sa svetiljkama u obliku kugle bez elemenata za usmerenje svetlosti nije zadovoljavalo važeće svetlotehničke zahteve i nije predstavljalo skladnu vezu između klasičnih i sadašnjih stilova gradnje. Sadašnje rešenje na TRGU CARA JOVANA NENADA sa......

 • Izvršena je prezentacija u saradnji sa firmom „Model 5“ iz Beograda i Plastiroute Gmbh iz Nemačke. Prezentacija je obuhvatala farbanje pešačkih prelaza oko kružnog toka, u ulici Matka Vukovića i Štrosmajerova, sa proizvodom za markiranje od firme Plastroute. Prezentacija je urađena gratis da bi se......

 • Na osnovu sagledavanja ukupne bezbednosne situacije na području grada ukazala se potreba da se na ovoj lokaciji preduzmu mere kako bi se olakšao saobraćaj za sve učesnike i povećala bezbednost.U tom cilju tehnička služba «Direkcije za izgradnju opštine» preduzela je potrbne radnje da se izradi......

 • Odlukom rukovodstva mesne zajednice « Kelebija» krajem meseca avgusta 2006 godine raspisana je javna nabavka male vrednosti za radove održavanja Doma mesne zajednice. Najbolje uslove je ponudio «Javornik» d.o. iz Subotice.Ugovor sa izvođačem je potpisan 06.10.2006.godine Ove godine su predviđeni radovi na popravci krova, krovnog......

 • U skladu sa planom i programom rekonstrukcije javne rasvete u centru grada započeli su radovi na zameni postojeće rasvete.Cilj rekonstrukcije je poboljšanje osvetljenosti kolovoza,pešačke i biciklističke staze.Ulicom se odvija intenzivni saobraćaj i sadašnje rešenje svetiljkom tip «Subotica» i sijalicom snage 100 w ne zadovoljava važeće......

 • Programom mesne zajednice «Mala Bosna» za 2006 godinu predviđeno je izrada lake čelične ograde ispred zabavišta i osnovne škole «Ivan Milutiinović» u Maloj Bosni.Od jula meseca 2006 godine traju pripreme i izrada potrebne dokumentacije.Raspisana je javna nabavka male vrednosti. Najpovoljniju ponudu dao je izvođač «Cenzar»......

 • Subotica u sklopu obeležavanja nedelje borbe protiv cerebralne paralize U Subotici su se 2. oktobra 2006. godine okupili članovi društva za cerebralnu i dečiju paralizu. Okupljanju je prisustvovao po pozivu i tehnički direktor J.P.» Direkcije za izgradnju opštine Subotica» g. Jasmin Šečić dipl.inž.građ. Subotica je......

 • Radovi na revitalizaciji kolovoza koji čini najprometniju saobracajniću grada započeti su krajem septembra. Nakon dugo vremena pristupilo se obnavljanju kolovoznog zastora koji je zbog velike frekvencije saobraćaja na pojedinim delovima u veoma lošem stanju.Kako se još uvek nije pristupilo izgradnji obilaznice oko grada J.P. «Putevi......

 • Nakon dužeg perioda neizvesnosti otpočeli su radovi asfaltiranja ulica na teritoriji grada i prigradskih MZ. J.P. «Direkcija za izgradnju opštine Subotica« nije odustala od datog obećanja da će se u ovoj građevinskoj sezoni uraditi maksimum u okviru raspoloživih sredstava te vremenskih prilika koje mogu da......

 • U prisustvu gradonačelnika g. Geze Kučere, direktora »JP Direkcije za izgradnju Opštine» g. Dragana Trklje i saradnika, te predstavnika sedme sile predat je na upotrebu Radijalac. U par reči novinarima je saopšteno nekoliko bitnih podataka o veličini i vrednosti investicije. Istaknut je značaj ovoga posla......

 • U skladu sa sve intenzivnim kontaktima sa Vladom Republike Srbije, u smislu praćenja dostupnih sredstava JP «Direkcija za izgradnju opštine Subotica» je obezbedila 45 miliona dinara od Ministarstva finansija za revitalizaciju objekata Velike terase na Paliću. Sva potrebna dokumentacija ishodovana je od strane JP» Direkcije......

 • U sklopu slogana J.P.Direkcije za izgradnju Opštine Subotica- „MI GRADIMO POVERENJE“ Opština Subotica će biti bogatija za nove sportske objekte. Sredstvima republičke Vlade dat je podsticaj za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih sportskih igrališta.Naglasak je dat na terene za igru sa loptom, pa će tako......

 • Kao što je bilo najavljeno u avgustu mesecu nakon završenog tendera pristupilo se nastavku radova na šetalištu.Ova deonica podeljena je u dve faze i to: -od Petra Lekovića do Šumske 2.200 m2 -od Šumske do Hale sportova 1.900 m2 Projektant: „INFRA-SVK“ Vrednost radova: cca 6.000.000......

 • U ponedeljak, 7. avgusta 2006. u prisustvu gradonačelnika Subotice Geze Kučere i direktora Direkcije za izgradnju opštine Subotica Dragana Trklje svečano je otvoreno dečje igralište CENTAR. Kompleks u centru – srcu grada se sastoji od prostora za zabavu i igru sa najsavremanijim igračkama i spravama.......

 • Objekat „Žuta Kuća“ nalazi se u ulici Štrosmajerova 11 u Subotici i celim svojim gabaritom je omeđen ulicama : Age Mamužića, Ernea Lanji i Maksima gorkog. Arhitektonsko-graditeljski predstavlja važan deo istorije naše Subotice i nerazdvojivi je deo užeg jezgra grada.U poslednjih desetak godina nije namenski......

 • Na veliko zadovoljstvo dece i roditelja grad će postati bogatiji za još jedan novi objekat. Objekat ovakvog tipa nije dosada građen u Subotici i bit će to prava mala oaza za mališane. Kompleks se sastoji od prostora za zabavu i igru sa najsavremanijim igračkama i......

 • Dotrajalu biciklističku stazu i trotoar bilo je neophodno rekonsrtuisati. Delom je i vreme doprinelo devastaciji a i nepažnja vozača putn.automobila koji su uništili zelene površine. Rekonsrukcijom palate Rajhl koja dominira u ovoj ulici sa ovom revitalizacijom postignut je novi kvalitet u sveukupnom izgledu ove za......

 • Prvi put u svojoj novijoj saobraćajnoj istoriji grad je dobio novo rešenje regulacije saobraćaja na raskrsnici ul. Matka Vukovića, Štrosmajerove i Rudić ulice. Osim građevinskih radova izvedena je i nova rasveta kružnog toka sa potpunom rekonstrukcijom zelenih površina. Kružni tok je planiran na ovoj raskrsnici......

 • Deonica od ulice Zmaj Jovine do Petra Lekovića Nastavak radova koji su prekinuti 1999 godine. Aleja sa pripadajućim šetalištem nije značajno obnavljana još od njene izgradnje. Stanje je trenutno toliko loše da se pojedini delovi takoreći nisu molgi upotrebljavati. Rekonstrukcija je bila neophodna kako bi......