ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Javno dostavljanje
6616
page-template-default,page,page-id-6616,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Javno dostavljanje

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl. glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;

2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Datum objave 19.08.2020. godine

Službena beleška br. II-04-037-6/2020 od 19.08.2020. godine – tražilac informacije „Ekskluzivno otkriće“ Leskovac, Radnička 3/2

Dok.br. II-04-037-6/2020

Datum objave 20.07.2020. godine

Javno dostavljanje Obaveštenja br. II-04-037-6/2020 od 07.07.2020. godine tražiocu informacije „Ekskluzivno otkriće“ doo Leskovac, Radnička br. 3/2

Dok.br. II-04-037-6/2020

Datum objave 24.02.2020. godine

Datum isteka roka 10.03.2020. godine

Javno dostavljanje Rešenja br. II-06-344-19/2020 od 23.01.2020. godine korisniku „Zim-promet“ doo Subotica, Arsenija Čarnojevića br. 11

Dok.br. 344-19/20

Datum objave 06.01.2020. godine

Datum isteka roka 21.01.2020. godine

Javno dostavljanje Zaključka br. 210-36/19 od 15.11.2019. godine korisniku „Zim-promet“ doo Subotica, Arsenija Čarnojevića br. 11

Dok.br. 210-36/19

Datum objave 04.04.2019. godine

Datum isteka roka 19.04.2019. godine

Javno dostavljanje Rešenja br. II-06-344-24/2019 od 06.03.2019. godine korisniku „Zim-promet“ doo Subotica, Arsenija Čarnojevića br. 11

Dok.br. II-06-344-27/2019