ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | JNVV II-02/3-404-1-44/2015 Izrada projekata za rušenje objekata
4865
post-template-default,single,single-post,postid-4865,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

JNVV II-02/3-404-1-44/2015 Izrada projekata za rušenje objekata

JNVV II-02/3-404-1-44/2015 Izrada projekata za rušenje objekata

 
Konkursna dokumentacija II-2/3-404-1-44/2015
 
Odluka o dodeli ugovora
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Objavljeno: 14.07.2015

Datum otvaranja: 29.07.2015

 

JNVV II-02/3-404-1-44/2015 IZRADA PROJEKATA ZA RUŠENJE OBJEKATA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA „IZRADA PROJEKATA ZA RUŠENJE OBJEKATA“

broj II-02/3-404-1-44/2015

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
OSNOV ZA PRIMENU
U skladu sa članom 36. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama,
Naručilac može da sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako u
otvorenom odnosno restriktivnom postupku nije dobio ni jednu ponudu, prijavu ili dobije sve
neodgovarajuće ponude, pod uslovom da se prvobitno određeni predmet javne nabavke i uslovi za učešće u
postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora ne menjaju.
Naručilac je 20.05.2015. godine pokrenuo javnu nabavku u otvorenom postupku „Izrada projekata
za rušenje objekata“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-36/2015.
Do dana otvaranja 22.06.2015. godine kod Naručioca nije pristigla ni jedna ponuda. Komisija je
predložila Naručiocu da obustavi postupak za javnu nabavku usluga „Izrada projekata za rušenje
objekata“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-36/2015.
Odgovorno lice Naručioca prihvatilo je predlog Komisije za javne nabavke, te je na osnovu
zakonskog ovlašćenja donelo Odluku o obustavi za javnu nabavku broj II-02/3-404-1-36/2015-5 dana
23.06.2015. godine.
Naručilac je dana 09.07.2015. godine pokrenuo na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1. ZJN javnu
nabavku usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda „Izrada
projekata za rušenje objekata“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-44/2015.
PODACI O NARUČIOCU
Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“,
Trg Republike br. 16, 24000 Subotica
PIB: 103967584, Matični broj: 20064030
Internet stranica: www.sudirekcija.rs
VRSTA POSTUPKA
Javna nabavka se sprovodi na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1. ZJN za nabavku usluga u
pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda „Izrada projekata za rušenje
objekata“, broj javne nabavke II-02/3-404-1-44/2015 radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
PREDMET JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke su usluge izrade projekata za rušenje objekata.
KONTAKT
Kontakt osobe: Bojana Vujičić, Branka Golijan, Slađana Rudinski
e-mail: javnenabavke@sudirekcija.rs
Radnim danima od 7,00 – 15,00 časova, osim subotom i putem faksa na broj 024/666-306.