ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Oglas za davanje u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta
3790
post-template-default,single,single-post,postid-3790,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Oglas za davanje u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta

Oglas za davanje u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta

Predsednik Opštine Subotica je dana 12.03. 2007. godine doneo odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište koje nije privedeno nameni i koje se po ovom Oglasu daje u zakup pravnim i fizičkim licima, planskim aktima namenjeno je za izgradnju porodičnih stambenih zgrada (individualnih, dvojnih i nizova zgrada), stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada, garaža i za druge namene kao i za poljoprivredne svrhe.
Zemljište se daje u zakup najduže na 99 godina koji rok se pre isteka može produžiti, u skladu sa Zakonom.
Za zemljište koje se daje u poljoprivredne svrhe rok zakupa iznosi 3 godine.
Oglas ostaje otvoren od 19.03.2007. godine zaključno sa 02.04.2007. godine.Javno nadmetanje (licitacija) održaće se 10.04.2007. godine sa početkom u 1000 časova u svečanoj sali stare Gradske kuće, Subotica, Trg Slobode broj 1.
Kompletan tekst Oglasa objaviće se na oglasnoj tabli JP «Direkcija za izgradnju opštine Subotica», Trg Republike broj 16 – u prizemlju i na oglasnoj tabli Opštine Subotica, Trg Slobode broj 1, na I spratu u periodu od 19.03.2007. godine do 02.04.2007. godine, u „Službenom listu Opštine Subotica“, na internetu na web adresi http://www.sudirekcija.co.yu/zakup.php , a obaveštenje o objavljenom Oglasu u listu „Magyar szo“, „Subotičke novine“, Nedeljnik «Subotičke» i «Politika».
Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Javnom preduzeću «Direkcija za izgradnju Opštine Subotica», Trg Republike broj 16, u prizemlju, kancelarija broj 04. svakim radnim danom osim subote, od 10 do 12 časova.