ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Oglas za prodaju i zakup građevinskog zemljišta
3048
post-template-default,single,single-post,postid-3048,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Oglas za prodaju i zakup građevinskog zemljišta

Oglas za prodaju i zakup građevinskog zemljišta

Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini (u daljem tekstu: zemljište) koje nije privedeno nameni i koje se po ovom Oglasu otuđuje pravnim i fizičkim licima, po tržišnim uslovima, planskim aktima namenjeno je za izgradnju porodičnih stambenih zgrada (individualnih, dvojnih i nizova zgrada), stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada, garaža.

Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, koje trenutno nisu ispunjeni uslovi radi privođenja nameni, izdaje se u zakup u poljoprivredne svrhe radi kontinuiranog održavanja istog.

Kompletan tekst Oglasa objaviće se na oglasnoj tabli JP «Direkcija za izgradnju Grada Subotica», Trg Republike broj 16 – u prizemlju i na oglasnoj tabli Grada Subotica, Trg Slobode br. 1, na I spratu u periodu od 26.04.2011. godine do 25.05.2011. godine, u “Službenom listu Grada Subotice”, na internetu na web adresi www.sudirekcija.rs i www.subotica.rs, a obaveštenje o objavljenom Oglasu u listu “Magyar szo”, “Subotičke novine”, „Su Nedeljnik“ i putem Radio i Televizije Subotice.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Javnom preduzeću «Direkcija za izgradnju Grada Subotica», Trg Republike broj 16, u prizemlju, kancelarija broj 04 svakog radnog dana osim subote, od 1000 do 1200 časova.

Oglas ostaje otvoren od 26.04.2011. godine, zaključno sa 25.05.2011. godine.

Javno nadmetanje (licitacija) održaće se 03.06.2011. godine sa početkom u 1000 časova u svečanoj sali stare Gradske kuće, Subotica, Trg Slobode broj 1.

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA
Konkurs – mart 2011