ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Plan i program
713
page-template-default,page,page-id-713,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Plan i program

IV IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA JP ZA 2022. GODINU
Plan javnih nabavki - izmena 07.10.2022.
Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2021 godinu
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01-30.06.2022
Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja preduzeća za period 2022-2031
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica 05.2022.
I IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU
III IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU
POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA ZA 2022. GODINU
PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. GODINU
IV IZMENA POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA ZA 2021
III IZMENA POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA ZA 2021
Treća izmena plana javnih nabavki za 2021. godinu
Plan zimske službe 2021-2022
Druga izmena plana javnih nabavki za 2021. godinu
IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU
Izmena plana javnih nabavki za 2021. godinu
I izmena Programa poslovanja za 2021. godinu
PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021.GODINU
POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA ZA 2021.GODINU
PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020.GODINU
IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2020.-30.06.2020
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2020.-31.03.2020
Plan javnih nabavki za 2020. godinu
PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020.GODINU
Treća izmena plana javnih nabavki 2019
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period 01.01.2019. - 30.06.2019.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period 01.01.2019. - 31.03.2019.
Finansijski izveštaj 2018.
Druga izmena plana nabavki za 2019. godinu
Prva izmena plana nabavki za 2019. godinu
Plan nabavki za 2019. godinu
Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta grada za 2019. godinu
Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period 01.01-31.12.2018. godine
III Izmena Programa poslovanja JP za 2018. godinu
II Izmena Programa poslovanja JP za 2018.
IV izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu
I izmena Posebnog programa o korišćenju sredstava iz budžeta grada 2018.
I izmena Programa poslovanja JP za 2018.
Stanje OS na dan 31.12.2017.
Program poslovanja JP za 2018
Program zimske službe 2018
Izmena Programa poslovanja JP za 2017. godinu
Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period 01.01.2017. - 30.06.2017.
Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period 01.01.2017. - 31.03.2017.
Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period 01.01.2017. - 31.03.2017.
Program poslovanja preduzeća za 2017. godinu
Grad Subotica rešenje poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta 2017
Plan javnih nabavki za 2017. godinu
Cenovnik usluga Javnog preduzeća
Rešenje o saglasnosti Gradskog veća o cenovniku
Izmena programa poslovanja preduzeća 2016
IX Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2016. godinu
VIII Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2016. godinu
Rešenje o usvajanju Informacije o o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti 01.01.2016-31.03.2016
V Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2016. godinu
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za II kvartal 2016. godine
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za I kvartal 2016. godine
Plan prolećne akcije čišćenja i uređenja grada Subotice za 2016. godinu
Program poslovanja preduzeća za 2016. godinu
I Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2016. godinu
Izmena programa poslovanja preduzeća 2015
Izmena programa poslovanja preduzeća 2015
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za I kvartal 2015. godine
Program poslovanja preduzeća 2015
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za II kvartal 2014. godine
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za IV kvartal 2014. godine
Plan nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2015. godinu - Tabela 2
I Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2015. godinu - Tabela 2
Ižveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu
Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine
Bilans prihoda i rashoda u periodu od 01.01.2013 do 31.12.2013 godine
Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
Izmena programa poslovanja preduzeća za 2014. godinu
PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA 2014
XIII Izmena Plana Nabavki JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE za 2013.g. - Tabela 2
XII Izmena Plana Nabavki JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE za 2013.g. - Tabela 1
XI Izmena Plan Nabavki JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE za 2013 g. - Tabela 2
X Izmena Plan Nabavki "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU - Tabela 1
IX IZMENA PLANA NABAVKI "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU
VIII IZMENA PLANA NABAVKI "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU
I IZMENA PLANA NABAVKI "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU
V IZMENA PLANA NABAVKI "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU
III IZMENA PLANA NABAVKI "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU
Program poslovanja za 2023
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01-30.09.2022
III izmena programa poslovanja JP za 2022
Plan zimske službe 2022-2023
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01-31.03.2022
DRUGA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja preduzeća za period 2022-2026
I IZMENA POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA ZA 2022. GODINU
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01-31.12.2021. GODINE
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01-30.09.2021. GODINE
Plan javnih nabavki za 2022. godinu
IV IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU-
II izmena Programa subvencija za 2021. godinu
Druga izmena Programa poslovanja za 2021. godinu
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2021.-30.06.2021. GODINE
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period 01.01.2021.-31.03.2021. godine
I izmena Programa subvencija za 2021. godinu
Program poslovanja JP za 2021
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2020.-30.09.2020
IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU
I IZMENA POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA ZA 2020. GODINU
POSEBAN PROGRAM O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA ZA 2020.GODINU
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2019. - 31.12.2019.
II Izmena Programa poslovanja za 2019. godinu
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2019.-30.09.2019.
II izmena posebnog programa o korišćenju sredstava iz budžeta grada za 2019. godinu
Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2018. godinu
I izmena Posebnog programa o korišćenju sredstava iz budžeta grada za 2019. godinu
I izmena Programa poslovanja za 2019. godinu
Program poslovanja za 2019. godinu
Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2017.
Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period 01.01-30.09.2018.
Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period 01.01-30.06.2018.
Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period 01.01-31.03.2018.
Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period 01.01-30.09.2017.
Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period 01.01-31.12.2017
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta grada za 2018-u godinu
Finansijski izveštaj za 2017. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora 2017.
Druga izmena programa poslovanja JP 2017.
Rešenje o davanju saglasnosti na I izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu
JP za upravljanje putevima i urban planiranje i stanovanje izveštaj nezavisnog revizora
Napomene uz finansijske izveštaje
Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta 2017
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica za IV kvartal 2016. godine
Izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu
Odluka NO o cenama
Program čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. na teritoriji Grada Subotica i zaštićenog područja Parka prirode Palić
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za III kvartal 2016. godine
Rešenje o usvajanju Informacije o o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti 01.01.2016-30.06.2016
VII Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2016. godinu
VI Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2016. godinu
IV Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2016. godinu
III Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2016. godinu
II Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2016. godinu
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za IV kvartal 2015. godine
Plan nabavki JP Direkcije za izgradnju grada Subotice za 2016. godinu
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za III kvartal 2015. godine
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za II kvartal 2015. godine
Plan prolećne akcije čišćenja i uređenja grada Subotice za 2015. godinu
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za I kvartal 2014. godine
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Direkcije za izgradnju grada Subotice" za III kvartal 2014. godine
Plan nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2015. godinu - Tabela 1
I Izmena plana nabavki "JP Direkcija za izgradnju grada Subotice" za 2015. godinu - Tabela 1
Program čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene za period 15.11.2014 do 31.12.2014
Plan jesenje akcije čišćenja i uređenja Grada Subotice za 2014. godinu
Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
Program održavanja javnih zelenih površina na teritorji Grada Subotice 2014
Program održavanja čišćenja na javnim površinama na teritoriji Grada Subotice za 2014 i izmena
XIII Izmena Plana Nabavki JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE za 2013.g. - Tabela 1
XII Izmena Plana Nabavki JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE za 2013.g. - Tabela 2
XI Izmena Plan Nabavki JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE za 2013 g. - Tabela 1
X Izmena Plan Nabavki "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU - Tabela 2
VII IZMENA PLANA NABAVKI "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU
II IZMENA PLANA NABAVKI "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU
VI IZMENA PLANA NABAVKI "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU
IV IZMENA PLANA NABAVKI "JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ZA 2013. GODINU
PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU