ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Plan prolećne akcije čišćenja i uređenja grada Subotice za 2016. godinu
793
post-template-default,single,single-post,postid-793,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Plan prolećne akcije čišćenja i uređenja grada Subotice za 2016. godinu

Plan prolećne akcije čišćenja i uređenja grada Subotice za 2016. godinu

Plan.pdf

Plan sadrži sledeće aktivnosti:

Prolećna akcija čišćenja i uredjenja Grada:

– Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz gradskih Mesnih zajednica

– Odvoženje čvrstog i kabastog otpada iz vangradskih Mesnih zajednica

U sklopu prolećnog komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica JKP «Čistoća i zelenilo» postavlja kontejnere V=5 m3 za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava. Kontejneri se postavljaju na lokaciji po programu do 8 časova, a prazne se izmedju 13-15 časova i 18-20 časova.
Nakon uklanjanja kontejnera Interventna grupa JKP «Čistoća i zelenilo» vrši uređenje punktova.

U vangradskim mesnim zajednicama Čantavir, Dušanovo, Višnjevac, Đurđin, Novi Žednik i Stari Žednik sakupljanje kabastog otpada vrši se tako što građani iznose kabasti otpad ispred svojih kuća, odakle će se autosmećarem odvesti na gradsku deponiju.

Za sprovođenje Akcije u gradskim i vangradskim mesnim zajednicama odgovorno je JKP „Čistoća i Zelenilo „.
Akcija se odvija u vremenskom periodu od 21.03.2016 godone do 27.05.2016 godine, prema rasporedu koji je dat u prilogu Plana.
Operativni raspored u kojem se određuju punktovi i vreme akcije, dat je u prilogu, i sastavni je deo ovog Plana.
Stručni nadzor nad realizacijom ovog Plana čišćenja i uređenja Grada Subotice u 2015. godini sprovodiće:
1.JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice.
2.Služba za inspekcijsko – nadzorne poslove Opštinske uprave Subotica.

Detaljan plan akcije možete videti na stranici:

http://www.sudirekcija.rs/pdf/prolecna-akcija-2016.pdf

http://www.sudirekcija.rs/plan.php