ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Poslovi Direkcije
417
post-template-default,single,single-post,postid-417,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Poslovi Direkcije

Poslovi Direkcije

JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ formirano je sa ciljem unapređenja i razvoja grada, kako bi Subotica kao grad sa dobrom komunalnom infrastrukturom i razvijenom saobraćajnom mrežom brže gradila novu, a lakše održavala postojeću infrastrukturu.

Preduzeće je osnovano u julu 2005. godine, a zaduženo je za razvoj, te unapređivanje programa od posebnog značaja za Grad.

Direkciji je tako povereno staranje o kapitalnim investicijama,  komunalnim dobrima od opšteg interesa, kao i održavanje javne komunalne infrastrukture, izgradnja komunalnih objekata, te higijena i zelenilo.

Direkcija je zadužena i za pripremu i uređenje građevinskog zemljišta, zahteve za izradu planskih dokumenata, postupke eksproprijacije i druge slične poslove.

Poslovi u oblasti putne infrastrukture kao što su održavanje, revitalizacija i izgradnja lokalnih puteva i ulica i druge saobraćajne infrastrukture, takođe su u nadležnosti našeg javnog preduzeća, kao i održavanje, korišćenje poslovnih prostora, poslovi oko etažne nadoknade nekretnina i vođenje zakupa i ubiranje zakupnina za poslovne prostore.

Naš rad finansira se iz gradskog budžeta, te se finansira naplatom:

naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta

naknade za uređenje građevinskog zemljišta

naknade za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih puteva

komunalnih taksi

prihoda od davanja u zakup nepokretnosti u državnoj svojini

sredstava iz poreza na zarade

transfera namenskih sredstava iz drugih budzeta

te naplatom prihoda koje Direkcija ostvaruje samostalno

JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ uz ove obavlja i druge poslove u skladu sa zahtevima i mogućnostima osnivača – Grada Subotice.

Putevi

Subotica je i raskrsnica puteva i pruga. Pored Subotice prolazi autoput E – 75, a grad je irasrksnica magistralnih pravaca ka Novom Sadu (M-22.1), Somboru i Kelebiji (M-17.1), te Horgošu i Senti (M-24).

U samom gradu lokalni i nekatekategorisani putevi se prostiru ukupnom dužinom od preko 700 kilometara, stalna izgradnja infrastrukture doprinosi stalnoj tendenciji promene kategorija saobraćajnih cesti, tako da trenutno Subotica ima:

– više od 200 kilometara zemljanih puteva

– oko 45 kilometara betonskih puteva

– Gotovo 450 kilometara asfaltiranih puteva

Zelene površine

Subotica i njena okolina obiluju zelenim površinama, a Direkcija za izgradnju zadužena je za održavanje travnjaka i zelenila, te pešačkih staza. U Subotici ima:

– više od 300 000 kvadratnih metara održavanih travnjaka

– gotovo 350 000 kvadratnih metara blokovskog zelenila

– oko 18 000 kvadratnih metara zasada i cvetnih leja

Direkcija se stara i o pešačkim stazama na travnjacima i u prostorima blokovskog zelenila, koje se prostiru  na nešto manje od 22 kilometra.

U prigradskim naseljima Bajmok, Mišićevo i Tavankut održava se oko 35 000 kvadratnih metara travnjaka, a Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevac, Novi Žednik, Stari Žednik i Đurđin ima oko 450 000 kvadratnih metara travnatih površina. U Hajdukovu, Bačkim Vinogradima i Šiupljaku održava se gotovo 62 000 kvadratnih metara travnjaka.

Uz puteve…

Biciklističke staze i trotoari prate betonske i asfaltne ceste. Trotoara, što jednostrano, što dvostrano ima oko 620  kilometara, a prosečna širina je od 1 do 1,2 metra. Biciklističke staze prostiru se uz puteve u dužini od 34 kilometra.

Asfaltirane i betonske saobraćajnice imaju i prateću infrastrukturu, kao što su slivnici ili slivničke rešetke, kojih u Subotici ima oko četiri i po hiljade, a one su različitih tipova i dimenzija. U upotrebi je osamnaest različitih modela.

Prigradska naselja

Saobraćajnice kvalitetno povezuju grad sa prigradskim naseljima:

Bački Vinogradi

Bačko Dušanovo

Bajmok

Bikovo

Čantavir

Donji Tavankut

Đurđin

Gornji Tavankut

Hajdukovo

Kelebija

Ljutovo

Mala Bosna

Mišićevo

Novi Žednik

Palić

Stari Žednik

Šupljak

Višnjevac

Iako su prigradska naselja odlično povezana sa gradom, evidenta je potreba jačanja putne infrastrukture u samim naseljima, te će izgradnja saobraćajnica biti jedan od priopriteta Direkcije za izgradnju u narednom periodu.

Rasveta 

Subotica je osvetljena sa oko 25 hiljada različitih svetiljki. Izvori svetlosti različitih tipova, snage i oblika, osvetljavaju svake noći grad, ulice i parkove. Najviše je metal-halogenki u centru grada, kao i natirjum-visokotlačnih sijalica.

U Subotici se samo za javnu rasvetu potroši više od deset i po miliona kilovatsati, a od januara do novembra 2012. godine za utrošenu električnu energiju plaćeno je 68 miliona dinara.

Grad ima 33 raskrsnice sa semaforskom kontrolom saobraćaja. Najviše semafora je u samom gradu – 29, tri je na Paliću i jedan u Bajmoku. Subotica ima i šest pešačkih semafora, te tri trepćuća pešačka semafora. Godišnja potrošnja struje za semafore je oko 200 hiljada kilovatsati.

Poslovni prostori

Direkcija za izgradnju grada se stara i upravlja i poslovnim prostorima Republike Srbije  čiji je korisnik grad Subotica. Reč je 594 prostora ukupne površine 57 423 kvadratna metra na različitim lokacijama, a prostori su različitih namena.

Specifičan je primer Otvoreni univerzitet u Subotici sa 36 gradskih poslovnih prostora, odnosno 1256 kvadratnih metara, uglavnom kancelarijskog prostora.

U prigradskim naseljima grad raspolaže sa 54 poslovna prostora ukupne površine 4 295 kvadrata.

U fondu poslovnih prostora JP „Direkcija za izgradnju grada Subotice“ su i tri javna toaleta u centru grada.

Direkcija upravlja i stara se i o 225 stanova ukupne površine od 9 032 kvadratna metra.

Fontane i česme

Subotica ima četiri fontane – „Plava fontanta“, „Zelena fontana“, „Gabrić ćuprija“ i „Plato dr Zoran Đinđić“, te 13 aktivnih česmi i pet aktivnih „Viktorija česmi“. Uz ove, postoje i neaktivne česme, ukupno sedam, sa priključcima vode i kanalizacije u funkciji.

Dva zalivna sistema, takođe su u nadležnosti Direkcije, jedan je aktivan – na Trgu Žrtava fašizma, a sistem na Trgu Cara Jovana Nenada kod dečijeg igrališta,  nije u funciji.

Spomenici

U Subotici i prigradskim naseljima ima ukupno 41 spomenik, 63 biste, 6 spomen grobnica, 14 spomen obeležja, 38 spomen ploča, 5 sakralnih spomenika, 3 sakralne skulpture, te 15 primenjenih skulptura. Sedamnaest skulptura su u prirodnom ambijenru, a Subotica ima i dva spomen kompleksa.

Urbani mobilijar

Klupe, korpe za otpatke i drugi urbani mobilijar postavljen je uglavnom u širem centru grada. U Subotici je postavljeno oko 450 livenih klupa, 150 metalnih, šezdesetak betonskih osnova, te drugih tipova klupa (još oko pedesetak).

Klupe i objekti za sedenje okruženi su i tipskim korpama za otpatke i to 211 stilskih, 110 metalnih urbanih, 236 četvrtastih beronskih, 69 okruglih betonskih – ukupno 626.

Mesne zajednice u Subotici:

Aleksandrovo

Bajmok

Bajnat

Bački Vinogradi

Bačko Dušanovo

Bikovo

Centar I

Centar II

Centar III

Čantavir

Dudova Šuma

Đurđin

Gat

Hajdukovo

Kelebija

Ker

Kertvaroš

Ljutovo

Makova Sedmica

Mala Bosna

Mali Bajmok

Mali Radanovac

Mišićevo

Novi Grad

Novi Žednik

Novo Selo

Palić

Peščara

Prozivka

Radanovac

Stari Žednik

Šupljak

Tavankut

Verušić

Višnjevac

Zorka

Željezničko Naselje

Gradske mesne zajednice uglavnom obuhvataju prostore sa 2 do 11 hiljada stanovnika, dok je u prigradskim naseljima taj raspon nešto raznovrsniji i kreće se od 368 stanovnika u Mišićevu do 7 359 u Bajmoku.

Gradske i prigradske mesne zajednice u godišnjim planovima definišu probleme koji se odnose uglavnom na komunalnu infrastrukturu. Akutni problem svih prigradskih mesnih zajednica su njihovi kancelarijski prostori, koje je neophodno ili izgraditi ili adaptirati. Kao najveći problem samih naselja ističe se izgradnja putne infrastrukture – asfaltiranje puteva, izgradnja trotoara i prateće rasvete.

U gradskim naseljima ključni problemi su izgradnja puteva na periferijama, asfaltiranje ulica, izgradnja kanalizacione mreže, dok je u samom centru grada neophodno nadograditi prostojeću komunalnu infrastrukturu. U centru je uz održavanje puteva i ulica neophodna izgradnja dečijih igrališta –  a samim tim i poboljšanje rasvete i izgradnja biciklističkih staza, kako bi Subotičani mogli bezbedno koristiti svoje omiljeno prevozno sredstvo.