ADRESA
TRG REPUBLIKE 16 24000 SUBOTICA SRBIJA
TEL +381 (0) 24 666 302
FAX +381 (0) 24 666 336
'Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje, i stanovanje1 Subotica Sva prava zadržana 2018.
"Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" | Služba kom.higijene
3400
post-template-default,single,single-post,postid-3400,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Služba kom.higijene

Služba kom.higijene

Služba kom.higijene i zelenila i kom.urbane opreme se bavi poslovima održavanja javnih komunalija i održavanja i izgradnje javnih komunalnih objekata, koji su predviđeni redovnim godišnjim programom J.P.Direkcije za izgradnju Opštine i usklađeni sa budžetskim sredstvima predviđenim za predmetnu godinu i to na teritoriji Opštine, koja obuhvata Suboticu, Palić, Bajmok, Mišićevo, Čantavir, B.Dušanovo, Stari i Novi Žednik i Višnjevac.

U sklopu održavanja higijene obavljaju se poslovi čišćenja i pranja kolovoza, trotoara, biciklističkih staza i parking površina u toku cele godine, što podrazumeva i čišćenje od snega i leda u zimskim mesecima. Osim toga obavljaju se i poslovi interventnog održavanja čistoće javnih površina, koje zahtevaju intenzivnije prečišćavanje ili uklanjanje stabala ili grana koje ugrožavaju ljudska ili materijalna dobra, putem Službe za inspekcijsko-nadzorne poslove opštine Subotica.Takođe se dva puta godišnje sprovode akcije čišćenja i saniranja divljih deponija u sklopu čega se vrši i odnošenje čvrstog otpada iz domaćinstava. Postavka i pražnjenje Eko-kontejnera je takođe jedna od delatnosti Službe koja se obavlja u cilju sprečavanja nastanka novih divljih deponija .

Na javnim zelenim površinama se sprovode poslovi na održavanju travnjaka , blokovskog zelenila i cvetnih leja što obuhvata poslove košenja, grabljanja i zalivanja travnjaka, okopavanje, obnavljanje i zalivanje cvetnih leja, žuljanje popločanih staza i okopavanje i orezivanje drvoreda tj.suvih grana, kao i poslovi na podizanju i rekonstrukciji parkovskih površina.Od novih zelenih površina koje su podignute u 2008.godini treba napomenuti park na Prozivci, kružni tok D.Tucovica i kružni tok P.Šandora koji predstavlja unikatno rešenje ozelenjavanja, kombinacijom topijarnih formi četinara, rizle i malca. Do kraja godine se nastavlja sa rekonstrukcijama postojećih i osmišljavanja novih zelenih površina, uključujući pribavljanje adekvatne Tehničke dokumentacije.

Na teritoriji Opštine Subotica postoji 37 dečjih igrališta, koja su u programu održavanja, što podrazumeva obilazak dva puta mesečno, konstatovanje i otklanjanje nastalih kvarova.To isto se odnosi i na urbanu opremu postavljenu na javnim površinama, kao i na dečjim igralištima ili sportskim terenima. U 2008.godini izgrađeno je 5 novih igrališta prilikom čega nam je cilj obuhvatanje svih M.Z.na teritoriji opštine Subotica barem sa po jednim novim igralištem.