Skip to main content

Dobrodošli

front image
paper
O nama

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ u postupku reorganizacije, promenilo je poslovno ime u „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica. Skupština Grada Subotice, na 5. sednici, održanoj 20. oktobra 2016. godine donela je Odluku o osnivanju „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, kojom je utvrđeno da je Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ upisano u registar Agencije za privredne registre 08. jula 2005. godine i da menja poslovno ime u „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica.