Skip to main content

Üdvözöljük

front image
paper
О нама

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“ у поступку реорганизације, променило је пословно име у „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица. Скупштина Града Суботице, на 5. седници, одржаној 20. октобра 2016. године донела је Одлуку о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, којом је утврђено да је Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“ уписано у регистар Агенције за привредне регистре 08. јула 2005. године и да мења пословно име у „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица.