Skip to main content
04.10.2023.
Urbanistički planovi u toku 2023. godine

U proteklom periodu koji čini prva polovina 2023. Služba za urbanističko planiranje je izradila sledeće Urbanističke planove koji su sprovedeni kroz zakonsku proceduru i usvojeni su na skupštini Grada Subotice:

  • Plan generalne regulacije VIII za zone „Železničko naselje” i „Makova sedmica” i deo zone „Mali Radanovac” u Subotici

Plan je usvojen na 36. sednici skupštine Grada Subotice održanoj 01.06.2023. godine.

  • Plan generalne regulacije za naselje Novi Žednik

Plan je usvojen na 34. sednici skupštine Grada Subotice održanoj 06.04.2023. godine.

  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za deo prostora istočno od Majšanskog mosta do bivšeg kompleksa livnice i zapadno od Majšanskog mosta do ulice Arsenija Čarnojevića i Aleje Maršala Tita u Subotici

Plan je usvojen na 38. sednici skupštine Grada Subotice održanoj 03.08.2023. godine.

  • Plan detaljne regulacije solarne elektrane snage 9999kW sa trasom priključnog kablovskog voda i multimodnog voda na teritoriji grada Subotice

Plan je usvojen na 39. sednici skupštine Grada Subotice održanoj 07.09.2023. godine.

Planova koji su trenutno u postupku izrade:

  • Plan generalne regulacije za naselje Bački Vinogradi

U toku je javni uvid u Nacrt plana od 25.09.2023. do 24.10.2023. a javna sednica komisije za planove će se održati 31.10.2023.

  • Plan generalne regulacije za naselje Donji Tavankut

U toku oktobra 2023. godine je planirano da se Nacrt plana iznese na Komisiju za planove. Završetak izrade i usvajanje je planirano u decembru 2023. godini.

  • Plan generalne regulacije za naselje Čantavir

Na 39. sednici skupštine Grada Subotice donešena je Odluka o izradi plana.

Tokom oktobra 2023. godine planirano je da se obavi rani javni uvid i pošalju zahtevi za dobijanje svih potrebnih uslova koji su neophodni za izradu Nacrta plana. Završetak izrade i usvajanje je planirano u prvoj polovini 2024. godini.

  • Izmena dela Plana detaljne regulacije za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put u Subotici („Službeni list Grada Subotice“ br. 32/2011, 28/2019) – jugozapadni deo

25.09.2023. je obavljena javna sednica na kojoj je bilo ukupno 18 pisanih primedbi, zatvorena sednica je takođe obavljena istog dana. Po dobijanju zapisnika sa sednice konačno će se pripremiti materijal za dalju proceduru usvajanja plana na sednici skupštine Grada Subotice u novembru 2023.

Osim gore navedenog u procesu je usvajanje dve nove Odluke za izradu planova na nastupajućoj sednici skupštine Grada Subotice koja je zakazana za 05.10.2023. i to:

  • Izrada Plana detaljne regulacije za formiranje slobodne javne površine (Linearnog parka) na delu ukinute železničke infrastrukture (pruge Subotica bolnica - Crvenka) u Subotici
  • Izmena dela Plana generalne regulacije VII za zone „Kertvaroš“ i „Novi grad“ i delove zona „Mali Radanovac“, „Radanovac“ i „Palić“ („Službeni list grada Subotice“ br. 12/2014).