Skip to main content

O nama

write
clock
Čime se bavimo

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ u postupku reorganizacije, promenilo je poslovno ime u „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica. Skupština Grada Subotice, na 5. sednici, održanoj 20. oktobra 2016. godine donela je Odluku o osnivanju „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, kojom je utvrđeno da je Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ upisano u registar Agencije za privredne registre 08. jula 2005. godine i da menja poslovno ime u „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica.

„Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica poverene su delatnosti od opšteg interesa na teritoriji Grada Subotice: organizovanje održavanja komunalnih dobara u opštoj upotrebi, komunalnih objekata i urbane opreme, obezbeđivanje javnog osvetljenja, upravljanje lokalnim putevima na teritoriji Grada Subotice, arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada na teritoriji Grada Subotice.

paper
teather
Ko smo mi

Organi Javnog preduzeća su Nadzorni odbor i direktor.
Javnim preduzećem rukovodi direktor, koji predstavlja i zastupa Javno preduzeće i vodi poslovanje.

Planiranje i realizacija planova aktivnosti se odvija u pet službi i to:

  • Služba za upravljanje putevima,
  • Služba za urbanističko planiranje,
  • Služba stanovanja,
  • Služba za finansije i računovodstvo,
  • Služba za pravne i opšte poslove i javne nabavke.

Javno preduzeće preko svojih službi izvršava pojedinačne poslove i zadatake poverene preduzeću, odnosno realizuje usvojeni godišnji program poslovanja Javnog preduzeća.
Direktor:
Ognjen Golubović, mast.inž.građ.

Menadžment
Nadzorni odbor